Konkurs fotograficzny „Czytam sobie”

1.Konkurs fotograficzny „Czytam sobie…” organizowany jest przez bibliotekę szkolną.
2. Celem konkursu jest popularyzacja książek i czytelnictwa, w niekonwencjonalny sposób oraz nagłośnie akcji społecznej pod tym samym tytułem „Czytam sobie”.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
4. Konkurs fotograficzny „Czytam sobie…” trwa od 18 października do 13 listopada 2021 r.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy w dowolnym miejscu w domu, na balkonie, tarasie lub w ogrodzie (dowolnym urządzeniem: telefon, tablet, aparat) zrobić zdjęcie.
6. Fotografia konkursowa ma pokazać:

uczestnika konkursu w miejscu, gdzie lubi czytać,
lub książki, które czyta,
lub pupila uczestnika z książką,
lub rodzinę z którą razem spędza czas przy czytaniu.

Fotografię należy wysłać na adres b.szkolnasp4@gmail.com do 5 listopada br.

W tytule wiadomości proszę wpisać konkurs fotograficzny oraz wybraną kategorię (uczniowie, rodzice lub nauczyciele) Ponadto, uczniowie oraz rodzice proszeni są o umieszczenie podpisu (imię, nazwisko, a w przypadku uczniów dodatkowo klasę).

W celu rozstrzygnięcia konkursu oraz wytypowania po jednym zwycięzcy z każdej kategorii w dn.8 – 12 listopada br. zostanie przeprowadzone głosowanie włączające całą społeczność szkolną według następującego porządku:

na zdjęcia uczniów  – głosują rodzice i nauczyciele,
na zdjęcia nauczycieli – głosują uczniowie i rodzice,
na zdjęcia rodziców – głosują uczniowie i nauczyciele.

Głosować będzie można 8 listopada od godz.18.00 do 12 listopada do godz.18:00.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 listopada br. o godz. 12.00 na stronie biblioteki szkolnej

10.Nagrodzone zostaną fotografie, które uzyskają największą ilość głosów we wszystkich kategoriach. Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania. Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie.

11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku

12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia jest jego autorstwa.

Dodaj komentarz