Nowe wybory na Kierownika Biblioteki 2022

Bibliotekarz ogłasza nabór kandydatów

– na Kierownika Biblioteki Szkolnej:

 • mogą kandydować uczniowie należący do grona „Pomocników biblioteki” z kl. IV – VIII,
 • do zadań Kierownika Biblioteki będzie należało:
  • organizowanie własnych pomysłów w trakcie trwania kadencji,
  • pomoc bibliotekarzowi w organizacji wydarzeń czytelniczych i kulturalnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń „Pomocników biblioteki”,
  • przypominanie uczniom o terminie zwrotów książek oraz o konkursach bibliotecznych,
  • raz w tygodniu pełnić dyżur w bibliotece szkolnej pod okiem bibliotekarza,
  • zarządzanie Uczniowską Radą Biblioteki (nowość – składającą się z uczniów tzw. „łączników klasowych”) – raz w tygodniu spotkanie rady,
  • wykonywać zadania proponowane przez Uczniowską Radę Biblioteki,
  • raz w miesiącu przygotować prezentację multimedialną związaną z czytelnictwem.

– do Komisji Wyborczej (przewodniczący, zastępca i dwóch członków komisji – w sumie 4 osoby)

 • dotyczy to uczniów kl. Vi-VIII, których zadaniem będzie czuwanie nad przebiegiem głosowania i odpowiadanie za uczciwe zliczenie głosów wyborców. Komisja musi być bezstronna.

Wszyscy zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej.

Zadaniem kandydatów na Kierownika biblioteki jest:

 • założenie własnego sztabu wyborczego ( max. trzy osoby),
 • przygotowanie jednego plakatu wyborczego,
 • przygotowanie ulotek wyborczych – mały format,
 • przeprowadzenie kampanii wyborczej,
 • przestrzeganie ciszy wyborczej.

Plakat wyborczy powinien zawierać:

– chwytliwe hasło wyborcze,

– numer kandydata (zgodnie z kolejnością zgłoszeń)

– przedstawienie osoby kandydata:

 • fotografię,
 • imię i nazwisko,
 • klasę,
 • zainteresowania,
 • umiejętności.

– program wyborczy, czyli pomysły kandydata do zrealizowania za jego kadencji. W programie powinno się znaleźć:

 • jedno wydarzenie kulturalne,
 • dwa wydarzenia czytelnicze,
 • trzy konkursy biblioteczne.

– format minimum plakatu – A1 (brystol).

Zgłoszenia należy dokonać w bibliotece szkolnej

do dn. 22 października 2021 r.

Plakaty wyborcze przyjmowane są

do 25.10.2021 r. do godz.8:00

Harmonogram wyborów 

na „Kierownika Biblioteki 2022”

Kampania wyborcza – 25.10 – 27.10.2021 r.

Cisza wyborcza – 28.10.2021 r.

Wybory 29.10.2021 r.

 

Dodaj komentarz