Konkurs biblioteczny: „Hej kolęda, kolęda! – czyli zilustruj wybraną kolędę!”

pixabay.com

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Celem konkursu jest propagowanie kultywowanie tradycji świątecznych oraz propagowanie działalności twórczej wśród dzieci i młodzieży.
3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły – kl.1-8.
4. Konkurs biblioteczny „Hej kolęda, kolęda – czyli zilustruj wybraną kolędę” trwa od 13 grudnia do 22 grudnia 2021 r.
5. Aby wziąć udział w konkursie należy  wykonać pracę plastyczną przedstawiającą wybraną kolędę.
6. Fotografię pracy plastycznej należy wysłać na adres e-mail biblioteki szkolnej:  b.szkolnasp4@gmail.com do 22 grudnia 2021 r.

7. W tytule wiadomości proszę wpisać tytuł konkursu.

8. Plik ze zdjęciem należy opatrzyć danymi uczestnika konkursu: imię_nazwisko_klasa np. Anna_Kowalska_2c.

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 23 grudnia br. o godz. 12.00 na stronie biblioteki szkolnej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach kl.1-3 oraz kl. 4-8.

10.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania. Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie.

11. Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.

13. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Joanna Freliga

Dodaj komentarz