Uwaga, II edycja konkursu: Ilustrator to ja!

Zaprojektuj okładkę wybranej książki z biblioteki szkolnej. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję!

I. Cel konkursu:

  • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
    i młodzieży;
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII

3. Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji.

4. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

5. Forma i technika pracy: dowolna.
6. Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
7. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 18 lutego 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 lutego 2022 r. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– oryginalność okładki,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

10. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim: b.szkolnasp4@gmail.com

11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania. Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie.

12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.

14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Dodaj komentarz