Uwaga, IV edycja konkursu: „Biblioteka – moje miejsce kultury!”

I. Cel konkursu:
jest stworzenie możliwości wyrażenia swoich wizji na temat biblioteki szkolnej w przyszłości oraz promocji czytelniczych ośrodków kultury, wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
II. Zasady uczestnictwa:
1. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3. Zadanie konkursu: zareklamuj bibliotekę, jako twoje miejsce kultury. Wskaż wizję biblioteki – instytucji kultury.
4. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.
5. Forma i technika pracy: dowolna.
6. Projekt powinien zawierać hasło oraz ilustrację promującą bibliotekę, jako miejsce kultury.
7. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 11 lutego 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 14 lutego 2022 r. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim: b.szkolnasp4@gmail.com
11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania. Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie.
12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.
14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Dodaj komentarz