„Minecraft: lektura ” – konkurs biblioteczny kl. IV – VIII

I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego i przestrzennego z wykorzystaniem technik komputerowych oraz promocja czytelnictwa w środowisku uczniowskim.
II. Zasady uczestnictwa:
1.Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
2.Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
I kategoria – uczniowie klas IV –VI
II kategoria – uczniowie klas VII -VIII
3.Zadanie konkursu: w launcherze gry komputerowej Minecraft zwizualizuj wybraną lekturę szkolną np. charakterystyczną budowlę, ulubione miejsce bohaterów literackich.
4.Tryb serwera: kreatywny.
5.Zdjęcia zrzutu ekranu/ film prezentujący pracę konkursową w programie należy przesłać do dnia 3 października 2022 r. na adres biblioteki szkolnej: b.szkolnasp4@gmail.com wraz z ponownym opisem pracy: imię, nazwisko, klasa wraz tytułem i autor wybranej lektury.
6.Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
7.Wygrywa uczestnik, którego projekt zostanie najlepiej oceniony według poniższych
kryteriów:
– zgodność ze stanem rzeczywistym (m.in. proporcja, kolory),
– kreatywność i pomysłowość pracy (ciekawa forma przedstawienia, przyciągająca,
uwagę)
– jakość pracy (dobra jakość obrazu),
– dodatkowa aranżacja (dobór narracji lub podkładu muzycznego).
8. Film prezentujący opracowany model, trwający co najmniej 60 sekund, ale nie dłużej
niż 4 minuty (może być nagrany za pomocą telefonu lub dowolnego programu komputerowego).
9.Film może być montowany, ale zabrania się edycji i dodawania efektów specjalnych (poza dodatkową aranżacją).
10.Zwycięzcy – trzy pierwsze miejsca – otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania. Pozostali uczestniczy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie.
11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
12.Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 października 2022 r. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/film oraz praca konkursowa jest jego autorstwa.
14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii/screenshot’a pracy konkursowej na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
16. W dn. 10 października 2022 r. odbędzie się konkurs pt. „Nagroda publiczności”, w którym wezmą udział wszystkie przesłane fotografie zrzutów ekranu oraz filmy prezentujące prace konkursowe. Osoby głosujące wybiorą najlepszy (wg nich) model wizualizacji lektury.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Joanna Freliga

Dodaj komentarz