Uwaga! Konkurs biblioteczny: „Ekologiczna Pocztówka z Gorzowa Wielkopolskiego”

Fotografia własna

I. Cel konkursu:

  • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
    i młodzieży;
  • kształtowanie świadomości ekologicznej,
  • promowanie miasta i regionu Polski,
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII

3. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie ekologicznej pocztówki z Gorzowa Wielkopolskiego,
z wykorzystaniem materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych.

4. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

5. Forma i technika pracy: dowolna. Ekologiczna pocztówka z Gorzowa Wielkopolskiego powinna być wykonana z wykorzystaniem materiałów ekologicznych (np. papieru,tektury, tkanin jutowych, lnianych i bawełnianych, sznurków konopnych i innych).
6. Praca konkursowa powinna być podpisana.
7. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 4 kwietnia 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 6 kwietnia 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

10. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:

b.szkolnasp4@gmail.com

11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania.

12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.

14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

Dodaj komentarz