Podziękowanie za udział akcji „Żonkile”

Muzeum Żydów Polskich POLIN podziękowało naszej szkole za udział w akcji Żonkile.

Działania realizowane przez naszą placówkę miały na celu uczczenie pamięci ofiar getta warszawskiego oraz ukazanie uczniom wpływu doświadczenia historycznego na współczesność. Tym bardziej słowa Ireny Birnbaum: „ … gdyby Dante żył w naszych czasach (…) znalazłby tu natchnienie do swojego Piekła…”, powinny skłonić nas do przemyśleń oraz utwierdzić w przekonaniu, że jesteśmy zobowiązani pamiętać.

Nie zapomnijmy, że łączy nas pamięć!

Joanna Freliga

Dodaj komentarz