Ratownicy czytelnictwa – program ogólnopolski

 

Z przyjemnością informujemy, że biblioteka szkolna bierze udział w programie „Ratownicy czytelnictwa” organizowanym przez Fundację Powszechnego Czytania.

Zadaniem Koordynatora projektu będzie inspirowanie swojego środowiska do działań na rzecz czytelnictwa, informowanie o rodzajach wsparcia w ramach programu (np. szkoleniach online) oraz monitorowanie działań podejmowanych przez szkołę w poszczególnych obszarach. Koordynator projektu będzie również odpowiedzialny za kontakt z organizatorami akcji i dzielenie się swoimi doświadczeniami w podejmowanych działaniach.

Naszym wspólnym zadaniem jest zaangażowanie się w co najmniej jedną aktywność w każdym z obszarów 1 – 4, która uprawnia do otrzymania Certyfikatu Szkoły Ratowników Czytelnictwa. To my wybieramy aktywności, w które się zaangażujemy, zgodnie z potrzebami i możliwościami naszej społeczności.

Zgodnie z hasłem programu zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę szkolną.

Wszystkie ręce na pokład!

Joanna Freliga – szkolny koordynator programu

Dodaj komentarz