Innowacja pedagogiczna „Jestem kreatywny!”

W świetlicy szkolnej prowadzona jest innowacja pedagogiczna, której celem jest kształtowanie kompetencji społecznych uczniów tj. kreatywności oraz innowacyjności. Jednym z dzisiejszym zadań dzieci było wypisanie dziesięciu odpowiedzi na pytanie: Co mnie dziwi? Uczniowie klas drugich pracowali w parach i grupach. Dzieci dziwi, że: Krowa robi muu…, Chłopcy nie lubią różowego, Świeci słońce, a jest zimno, Wszystko się gubi, Pilota nie da się naładować, Nie mam telewizora… 

Dorota Jabłońska

Dodaj komentarz