Konkurs -„Ilustrator to ja”

Nauczyciele plastyki wraz z nauczycielem-bibliotekarzem zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Ilustrator to ja”.

Lista zakupionych nowości -> tutaj.

Zaprojektuj okładkę wybranej nowości z biblioteki szkolnej. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję!

I. Cel konkursu:

popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie;
rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci
i młodzieży;
rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII

Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w nich ilustracji.

Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Forma i technika pracy: dowolna.
Projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 10 grudnia 2020r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 11 grudnia br. wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– oryginalność okładki,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:

b.szkolnasp4@gmail.com

Dodaj komentarz