Booktalking – zareklamuj wybraną książkę w 5 minut!

Organizatorem konkursu na Booktalking, czyli najlepszą mówioną recenzję książki jest zespół nauczycieli języka polskiego współpracujący z nauczycielem-bibliotekarzem.

Konkurs na Booktalking będzie trwał od 4 – 10 grudnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 11 grudnia br.

Cele konkursu: upowszechnianie czytania dla przyjemności, zachęcanie uczniów do sięgnięcia po różnego rodzaju literaturę, rozwijanie świadomości literackiej, doskonalenie umiejętności autoprezentacji oraz proponowanie najbardziej wartościowych pozycji literackich dla reprezentowanego przedziału wiekowego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. 4-8.

Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie filmu, który zawiera ustną prezentację dowolnej książki metodą booktalkingu, wypowiedź nie może przekroczyć 5 minut. Wysoko oceniane będą: mówienie z pamięci, podanie tytułu i autora, pokazanie książki, oryginalna forma prezentacji (podkład muzyczny, przebranie), właściwy dobór słownictwa, modulacja głosu, budowanie napięcia i tworzenie odpowiedniej atmosfery, niedopowiedzenia a przede wszystkim przekazanie emocji.

Film powinien być przesłany bezpośrednio na skrzynkę elektroniczną biblioteki:
b.szkolnasp4@gmail.com

Przesłany on-line film, powinien być opisany imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Zgłoszenie filmu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w konkursie.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury i Organizator.

Dodaj komentarz