Wyniki „Booktalking”

I miejsce

Agata Janus z kl.5a

II miejsce

Ksawery Wojciechowski z kl.5a

III miejsce

Zofia Stankowska z kl.8b

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie. Termin wręczenia nagród zostanie uzgodniony indywidualnie z zwycięzcami.

Dyplom wraz z gratulacjami zostanie przesłany drogą elektroniczną, a w wersji papierowej będzie do odbioru wraz z nagrodami rzeczowymi.

Wszyscy uczniowie za udział w konkursie otrzymają punkty dodatnie za podejmowanie dodatkowych działań w życiu szkoły.

Dziękujemy za odwagę dokonania prezentacji wybranej książki. Doceniamy wasz wkład pracy w promowaniu czytelnictwa w naszej szkole.

Dodaj komentarz