Konkurs plastyczny „Mój pupil”

Świetlica szkolna organizuje konkurs plastyczny

,,Mój pupil”

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
  2. Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej do świetlicy szkolnej (parter).
  3. Prosimy, aby prace konkursowe były podpisane (imię, nazwisko i klasa autora).
  4. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne zobrazowanie własnego zwierzęcia lub zwierzęcia, którym chcieli by się opiekować. Technika wykonania pracy: dowolna bez ozdób gotowych.
  5. Jury wybierze trzy najlepsze prace oraz trzy otrzymujące wyróżnienie.
  6. Czas trwania konkursu: 04-21.10.2021r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22 października na stronie szkoły w zakładce Biblioteka/świetlica października 2021 r.
  7. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają punkty dodatnie z zachowania.
  8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu oraz na publikację fotografii prac konkursowych na stronie świetlicy szkolnej.
  9. Organizatorzy konkursu: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Dorota Jabłońska

Dodaj komentarz