Konkurs biblioteczny „Żywa okładka książki” dla kl.I-VIII

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który co roku przypada na 23 kwietnia, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Żywa okładka ksiażki”.

Cele konkursu:

  • popularyzacja kreatywności i wyobraźni uczestników,
  • zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
  • wykorzystanie w praktyce pracy z nowymi technologiami.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej okładką wybranej książki.

2. Wybrana okładka książki oraz zdjęcie stworzone „żywej okładki” powinno przedstawiać człowieka lub grupę ludzi.

3. Do „żywej okładki” należy dołączyć zdjęcie oryginału (okładki książki).

4. Konkurs skierowany jest do uczniów kl.I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

5.Termin zgłaszania prac do 27 maja 2022 r.

6. W nazwie pliku musi znaleźć się imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa.

7. Zdjęcie konkursowe oraz zdjęcie oryginalne okładki należy przesłać pocztą na adres: b.szkolnasp4@gmail.com

8. W treści wiadomości należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasa

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca 2022 r. na stronie biblioteki.

10.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania.
11.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
12.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.
13.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
14.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
15. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
16. Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Joanna Freliga

 

Dodaj komentarz