Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – podsumowanie

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zrealizowano dziesięć projektów czytelniczych. W każdym oddziale klasowym uczniowie wykonywali prace związane z wybranymi tekstami kultury i promowali czytelnictwo w społeczności szkolnej. W sumie zrealizowano siedemdziesiąt dwa wydarzenia promujące czytelnictwo.

W ramach realizacji zakupiono 405 woluminów nowego księgozbioru oraz monitor interaktywny, którego użycie stanowi urozmaicenie lekcji bibliotecznych oraz sfinansowano zakup nagród książkowych w ramach promocji czytelnictwa.

Joanna Freliga

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dodaj komentarz