Misja LEGO: lektura! – konkurs biblioteczny dla kl.1-8

Cele konkursu:
  • promocja czytelnictwa
  • popularyzacja kreatywności i wyobraźni uczestników,
  • zachęcenie uczniów do twórczej aktywności,
  • wykorzystanie w praktyce klocków lego.
Warunki uczestnictwa:
1. Zadanie konkursowe: za pomocą klocków lego należy przedstawić wybraną scenę z dowolnej lektury szkolnej.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
3.Termin zgłaszania prac mija  4 grudnia 2023 r.
4. W nazwie pliku musi znaleźć się imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasa.
5. Zdjęcie konkursowe oraz zdjęcie oryginalne okładki należy przesłać pocztą na adres: b.szkolnasp4@gmail.com
6. W treści wiadomości należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasa
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 grudnia 2023 r. na stronie biblioteki.
8.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu.
9.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.
10.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.
11.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
12.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.
13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
14. Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Joanna Freliga

Dodaj komentarz