Ogłaszamy konkurs plastyczny!

Świetlica szkolna organizuje konkurs plastyczny

,,Wakacyjne wspomnienia”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
  2. Zdjęcia prac konkursowych należy przesłać do 13 września br. na adres: swietlica.szkolna.sp4@interia.pl lub dostarczyć w formie papierowej do świetlicy szkolnej (parter).
  3. Prosimy, aby prace konkursowe były podpisane (imię, nazwisko i klasa autora).
  4. Jury wybierze trzy najlepsze prace oraz trzy otrzymujące wyróżnienie.
  5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 września 2021 r.
  6. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają punkty dodatnie z zachowania.
  7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu oraz na publikację fotografii prac konkursowych na stronie świetlicy szkolnej.
  8. Organizatorzy konkursu: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz