Biblioteczne DYKTANDO z humorem dla kl. 4-8 (tzw. siedzące)

ORGANIZATORZY:

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 ( nauczyciel-bibliotekarz – Joanna Freliga)
CELE DYKTANDA:
 • Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny.
 • Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.
 • Podejmowanie współzawodnictwa uczniowskiego.
PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:
Należy zgłaszać chęć udziału w bibliotece szkolnej do 20 września 2021 r. do godz. 10:00.
 • Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV- VIII.
 • Ilość miejsc w dyktandzie jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej  30 września 2021r. o godz.12:25.
 • Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
 • Oceniana będzie ortografia i interpunkcja oraz zbieżność tekstu z oryginałem.
 • Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany
  na niekorzyść piszącego.
 • Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
 • W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.
 • Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatora po zakończeniu imprezy.
 • Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji .
 • Tytuł BIBLIOTECZNEGO MISTRZA ORTOGRAFII przyznany zostanie uczestnikom, którzy napiszą tekst bezbłędnie.
  W przypadku braku takich osób tytuł i nagrody otrzymają Ci, którzy popełnią najmniej błędów (max. 4 błędy).

Joanna Freliga

Dodaj komentarz