„Talent ukryty w szufladzie”  – wystawa twórczości uczniowskiej

Nauczyciel bibliotekarz ma zamiar zorganizować wystawę prac literackich i plastycznych uczniów naszej szkoły. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie różnorodnych talentów uczniów w środowisku szkolnym oraz popularyzację działań artystycznych dzieci i młodzieży.

Uczniowie zainteresowani wystawą swoich prac proszeni są o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej wraz z pracami literackimi lub plastycznymi własnego autorstwa do 15 października br. Dokładny termin wystawy zostanie podany po zebraniu zgłoszeń.

Dodaj komentarz