Ogłaszamy konkurs literacki ,,Bożonarodzeniowe opowiadanie”

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl.IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
  2. Konkurs literacki polega na napisaniu opowiadania, które związane będzie z tematyką Świąt Bożego Narodzenia bądź postacią Świętego Mikołaja.
  3. Opowiadanie powinno być napisane na minimum jedną stronę A4, czcionką Times New Roman, w rozmiarze – 14.
  4. Plik z pracą konkursową należy przesłać do 15 grudnia br. na adres: b.szkolnasp4@gmail.com
  5. Prosimy, aby plik tekstowy został wcześniej opisany: imię i nazwisko ucznia, klasa.
  6. Jury wybierze trzy najlepsze opowiadania.
  7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2021 r.
  8. Uczniowie otrzymają punkty dodatnie z zachowania (tzw.podium).
  9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu oraz na publikację opowiadania na stronie internetowej szkoły.
  10. Organizatorzy konkursu: Biblioteka i Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz