Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Wody zapraszamy do udziału w konkursie!

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Wody

organizujemy konkurs plastyczny:

,,Woda źródłem życia”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
  2. Prace plastyczne w formie papierowej należy dostarczyć do dnia 22 marca br. do świetlicy szkolnej (parter).
  3. Technika wykonania prac – dowolna, format nie powinien przekraczać A4.
  4. Prosimy, aby prace konkursowe były podpisane (imię, nazwisko i klasa autora).
  5. Jury wybierze trzy najlepsze prace i trzy wyróżniające.
  6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 marca br. na stronie świetlicy szkolnej.
  7. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.
  8. Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty dodatnie z zachowania.
  9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu oraz na publikację fotografii prac konkursowych na stronie świetlicy szkolnej.
  10. Organizatorzy konkursu: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Serdecznie zapraszam!

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz