Uwaga! Konkurs biblioteczny: „Żonkil symbolem pamięci”

pixabay.com

19 kwietnia 1943 roku, czyli 79 lat temu, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Z racji, że nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Łączy nas pamięć” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie bibliotecznym pt. „Żonkil symbolem pamięci”.

Warunki uczestnictwa:

I. Cel konkursu:

  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
  • uczczenie pamięci ofiar getta warszawskiego,
  • rozwijanie tożsamości młodych ludzi w poczuciu przynależności do lokalnej społeczności oraz w poszanowaniu jej tradycji i historii,
  • ukazanie wpływu doświadczenia historycznego na współczesność,
  • zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – uczniowie klas I-III
II kategoria – uczniowie klas IV –VI
III kategoria – uczniowie klas VII -VIII

3. Przedmiotem konkursu jest 

  •  opracowanie graficznego symbolu upamiętniającego wybuch w getcie warszawskim.

4. Prace powinny być wyraźnie podpisane: imię i nazwisko ucznia, klasa.

5. Forma i technika pracy: dowolna.
6. Praca konkursowa powinna być podpisana.
7. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 18 kwietnia 2022r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 19 kwietnia 2022 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej biblioteki.
8. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
– sposób ujęcia tematu,
– walory artystyczne,
– warsztat pracy,
– interpretacja własna.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

10. Zdjęcia prac konkursowych należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim:

b.szkolnasp4@gmail.com

11.Zwycięzcy otrzymają dodatkowe punkty dodatnie z zachowania.

12.Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

13.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana na konkurs fotografia/praca jest jego autorstwa.

14.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

15.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronach internetowych biblioteki szkolnej, szkoły.

 

Dodaj komentarz