Projekt edukacyjny ,,Europa i Ja”

Biblioteka i świetlica szkolna biorą udział w ogólnopolskim projekcie ,,Europa i Ja”, którego głównym celem jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Poprzez udział uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami. W trakcie całego roku szkolnego będą realizowane zadania, które przybliżą kulturę, zabytki i tradycje wybranych państw –  Grecji i Szkocji.

 

Julita Zamłynna

Joanna Freliga

Dodaj komentarz