„Każdy inny, wszyscy równi”

W dzisiejszym świecie, prawie każdy doświadcza kontaktu z innymi kulturami, dlatego wzajemna tolerancja oraz kształtowanie u młodych ludzi postaw otwartości i zrozumienia dla drugiego człowieka stało się koniecznością. Dziś podczas zajęć świetlicowych uczyliśmy się otwartości i zrozumienia odmienności. Na zakończenie wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „pomocna dłoń”, która jest symbolem naszej wrażliwości i życzliwości w stosunku do innych.

Barbara Leśnicka

Dodaj komentarz