„Zdrowe zęby mam, bo o nie dbam”

W dniu dzisiejszym w Świetliczaki wykonywały zadania związane z zawodem – stomatologiem, którego również znamy jako dentystę. W ramach zajęć na świetlicy szkolnej uczniowie utrwalali pisownię wyrazów: dentysta, plomba, kęsek, parodontoza, stomatologia, miazga, szkliwo, w kolejne zadanie polegało na wpisaniu poszczególnych wyrazów w krzyżówkę. Nauczyciel przeczytał im artykuł, który uzmysławia czytelnikom dlatego udzie powinni myć zęby. Po wysłuchaniu tekstu uczestnicy zajęć musieli stwierdzić, czy fakty przedstawiane przez nauczyciela są zgodne z prawdą, bądź są fałszywe.

Joanna Freliga

Dodaj komentarz