Podziękowania za udział w Światowym Dniu Wody z PAH

Nasza szkoła uczestniczyła w tegorocznej akcji ,,Światowy Dzień Wody z PAH” mającej na celu podnoszenie świadomości na temat globalnych wyzwań wodnych oraz zaangażowanie do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie. Uczniowie brali aktywnie udział w zajęciach edukacyjnych oraz konkursie plastycznym, zorganizowanym przez świetlicę szkolną – ,,Woda źródłem życia”. Za zaangażowanie w akcję oraz przesłanie raportu z realizacji nasza placówka otrzymała dyplom oraz podziękowania.

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz