Ostatnie zajęcia z projektem ,,Czytanie ma moc”

Uczniowie uczestniczyli w ostatnim spotkaniu z projektem czytelniczym ,,Czytanie ma moc”. Pracowaliśmy dzisiaj nad budowaniem relacji społecznych poprzez pracę w parach. Czytaliśmy fragmenty książki A. Chmielewskiego i E. Zambrzyckiej-Kościelnickiej ,,Kosmiczne wyzwania”, budowaliśmy wieżę z makaronu oraz poznaliśmy złote zasady dobrej nauki. Na koniec zajęć powstał termometr uczuć, który pełnił funkcję ewaluacji projektu. Jak widać, uczniom bardzo podobały się spotkania. Była to niesamowita przygoda, która rozwinęła u dzieci kompetencje kreatywne i artystyczne, wzbogaciła słownictwo oraz rozbudziła pasję czytelniczą. To nie koniec… W następnym roku dołączymy do kolejnej edycji!

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz