Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 23 września dniem języków migowych. Dzisiejszego dnia uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej poznali polski alfabet palcowy (daktylografię). Każdy z uczniów miał możliwość przedstawienia swojego imienia w tym języku. W trakcie całego roku szkolnego będziemy wspólnie utrwalać zdobytą umiejętność.

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz