,,Tolerujmy każdego, jak siebie samego”

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Przypomina nam, że wszyscy zasługują na szacunek i akceptację, bez względu na kulturę, religię, wygląd i pochodzenie. Wychowankowie świetlicy szkolnej zdefiniowali słowo ,,tolerancja” oraz ustalili zasady jakimi powinien kierować się w życiu człowiek. Odbyły się projekcje filmów tematycznych tj. ,,Tolerancja”, ,,Urodziny Maćka, czyli kilka słów o tolerancji” oraz ,,Inny nie znaczy gorszy”. Uczniowie wysłuchali też wybranych bajek terapeutycznych z zakresu akceptacji drugiego człowieka. Wspólnie rozmawialiśmy także o granicach tolerancji i postawie asertywnej, opierając się na konkretnych przykładach. Na podsumowanie dzieci wykonały w grupach plakaty tematyczne. Pamiętajmy, szanujmy się!

 

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz