Dzień Pandy

Dzień Pandy obchodzony jest corocznie 16 marca. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z prezentacją multimedialną zawierającą podstawowe informacje o tym sympatycznym zwierzaku (środowisko życia, pokarm, zagrożenie i ochrona, tryb życia). Odczytaliśmy również wiersz B. Truchty ,,Panda podróżniczka” i przypomnieliśmy sobie o zasadach bezpieczeństwa na dworze i w podróży. Na koniec zajęć dzieci wykonały maski przedstawiające Pandę oraz nauczyły się ją rysować. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze.

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz