Ogłaszamy konkurs !

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki,

Świetlica szkolna organizuje konkurs plastyczno-techniczny

,,Laurka dla Mamy”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I – VII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.
  2. Zdjęcia prac konkursowych należy przesłać do 24 maja br. na adres: swietlica.szkolna.sp4@interia.pl
  3. Prosimy, aby plik zawierający fotografię został wcześniej opisany: imię i nazwisko ucznia, klasa.
  4. Jury wybierze trzy najlepsze prace.
  5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 maja 2021 r.
  6. Uczniowie otrzymają punkty dodatnie z zachowania.
  7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu oraz na publikację fotografii prac konkursowych na stronie świetlicy szkolnej.
  8. Organizatorzy konkursu: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz