16 listopada dniem tolerancji

Tego dnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach, podczas których zapoznali się z filmem profilaktyczno-edukacyjnym ,,Urodziny Maćka, czyli kilka słów o tolerancji”. Był on podstawą do dyskusji na temat empatii i tolerancji wobec innych osób oraz kształtowania prawidłowych postaw społecznych. Wspólnie stworzyliśmy Dekalog Tolerancji, który będzie nam przypominać, jakimi zasadami należy się kierować, by być tolerancyjnym. Powstały również prace plastyczne wykonane przez uczniów, nawiązujące do tematu. Zajęcia zakończyliśmy hasłem: Bądźmy tolerancyjni!

Julita Zamłynna

Dodaj komentarz