Światowy Dzień Recyklingu / Ogłaszamy konkurs fotograficzny!

17 marca br. wychowankowie świetlicy wzięli udział w zajęciach poświęconych Światowemu Dniu Recyklingu. Uczniowie podczas zajęć metodą burzy mózgów wyjaśnili czym są odpady i recykling. Dowiedzieli się dlaczego recykling jest ważny dla środowiska oraz nauczyli się segregować odpowiednio śmieci. Podczas swobodnych wypowiedzi dzielili się pomysłami na powtórne wykorzystanie niektórych odpadów. Zajęcia zakończyły się wykonaniem ekologicznych plakatów.

Uwaga! Ogłaszamy konkurs fotograficzny z okazji Światowego Dnia Recyklingu ,,Recykling jest w modzie”.

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły – kl.1-8.

3. Konkurs trwa od 17 marca do 25 marca 2022 r.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć ekokreację – ubiór promujący ideę recyklingu. Technika wykonania strojów – dowolna.

5. Fotografię przedstawiającą strój należy wysłać na e-mail świetlicy szkolnej: swietlica.szkolna.sp4@interia.pl do 25 marca 2022 r.

6. Plik ze zdjęciem należy opatrzyć danymi uczestnika konkursu: imię_nazwisko_klasa np. Anna_Kowalska_2c.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 28 marca br. na stronie świetlicy szkolnej.

8. Zwycięzcy otrzymają dyplom i nagrodę. Każdy uczestnik konkursu – punkty dodatnie z zachowania.

9. Udział w konkursie łączy się ze świadomą i dobrowolną  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego wizerunku.

10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii na stronie internetowej świetlicy szkolnej.

Serdecznie zapraszam!

Julita Zamłynna

 

Dodaj komentarz